Doktori

MUDr. Kadlečková

MUDr. Barbora Kadlečková (Zacharová)

Vzdelanie:

 • 1993: ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského
 • 1996: atestácia z interného lekárstva I.stupňa
 • 2001: atestácia z gastroenterológie
 • 2004: atestácia z geriatrie

Odborná prax:

 • 1994 - 1998: sekundárny lekár Interného oddelenia NsP Malacky
 • 1998 - 2005: odborný asistent Kliniky geriatrie LFUK Bratislava

MUDr. Zelinková

MUDr. Zuzana Zelinková

Vzdelanie:

 • 1998: Ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
 • 2001: Atestácia prvého stupňa v odbore vnútorné choroby
 • 2002: Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, Bratislava. Obhajoba dizertačnej práce na tému „Dynamické sledovanie cytokínov pri vybraných ochoreniach pečene a gastrointestinálneho traktu“, udelenie titulu PhD v odbore vnútorné choroby
 • 2011: Atestácia v odbore gastroenterológia so zápisom do Registra Medicínskych Odborníkov Holandskej Kráľovskej Spoločnosti pre rozvoj medicíny (Medisch Specialisten Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst)
 • 2012: Erasmuc Medical Center, Rotterdam, Holandsko. Obhajoba dizertačnej práce na tému „On reproduction and other gender- and sex-related issues in inflammatory bowel disease“, udelenie titulu PhD.
 • 2013: Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, Bratislava; udelenie titulu docent

Odborná prax:

 • 1998 - 2002: III. Interná klinika Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
 • 2000 - 2001: Département d´Hépato-Gastro-Entérologie, Centre Hospitalier Universitaire Montpellier, Francúzsko
 • 2005: Department of Internal Medicine, Academic Medical Center, Amsterdam, Holandsko
 • 2003 - 2006: Department of Gastroenterology and Hepatology; Laboratory of Experimental Internal Medicine, Academic Medical Center, Amsterdam, Holandsko
 • 2006 - 2007: Department of Internal Medicine, IKAZIA Ziekenhuis, Rotterdam, Holandsko.
 • 2007 - 2011: Department of gastroenterology&hepatology, Erasmus Medical Center, Rotterdam, Holandsko.
 • 2012 - 2014: V. Interná klinika LF UK a UN Bratislava

MUDr. Tomáš Zamborský

MUDr. Tomáš Zamborský

Vzdelanie:

 • 2006: ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského
 • 2009: atestačná skúška Spoločný internistický kmeň
 • 2012: Atestačná skúška v špecializácii gastroenterológia

Odborná prax:

 • 2010: gastroenterologická klinika Erasmus Medical Center, Rotterdam, Holandsko, (stáž)
 • 2012: endoskopické oddelnie, Národný onkologický ústav Bratislava (stáž)
 • 2006-2016: Gastroenterologická klinika SZU, UN BA Petržalka
 • 2013 - 2015: neštátne gastroentero-hepatologické centrum THALION
 • 2016 - súčasnosť: Nemocnica sv. Michala v Bratisdlave, gastroenterologické oddelenie
 • 2016 - súčasnosť: neštátne gastroneterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum

MUDr. Andrea Fojtová

MUDr. Andrea Fojtová

Vzdelanie:

 •  1997: ukončenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 • 2001: atestácia z Vnútorného lekárstva I.stupňa
 • 2012: špecializačná skúška z Gastroenterológie
 • 2013: atestácia z Klinické výživy a intenzivní metabolické péče v ČR

Odborná prax:

 • 1997-1999- OUM, UN BA Petržalka
 • 2000- 2003- Geriatrické oddelenie, UN BA Petržalka
 • 2003- Gastroenterologická klinika, SZU, UN BA Petržalka
 • 2011- Stredisko domácej parenterálnej výživy
 • 2012 - Stredisko domácej parenterálnej výživy, UN Bratislava
 • 2011 – 2015 - neštátne gastroentero-hepatologické centrum THALION
 • 2015 - súčastnosť: neštátne gastroneterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum

Čo hovoria klienti

Prístup personálu je vysoko profesionálny. Ochotne mi zodpovedali všetky moje otázky!

Marek, Bratislava

Dlho som nevedela čo mi je. Pomoc som našla až v IBD centre, ďakujem

Hana, Žilina

PrihlásenieDiagnostický formulár

Vyplňte zdarma náš
diagnostický online formulár.
Naši lekári posúdia Váš stav
za niekoľko hodín, následne
Vás budeme obratom
kontaktovať.

Virtuálna prehliadka

Novinky v centre

Časté otázky našich pacientov

 • Musím mať výmenný lístok od praktického lekára?
 • Kedy budú výsledky zo vzoriek alebo odberov?
 • Ako sa pripraviť na konkrétne vyšetrenie?

Viac informácií

Desatoro nášho IBD centra

Prečitajte si o zásadách, ktoré uplatňujeme pri prístupe k starostlivosti o pacientov nášho IBD centra.

Viac informácií


Naši partneri