Doktori

MUDr. Kadlečková

MUDr. Barbora Kadlečková (Zacharová)

Vzdelanie:

 • 1993: ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského
 • 1996: atestácia z interného lekárstva I.stupňa
 • 2001: atestácia z gastroenterológie
 • 2004: atestácia z geriatrie

Odborná prax:

 • 1994 - 1998: sekundárny lekár Interného oddelenia NsP Malacky
 • 1998 - 2005: odborný asistent Kliniky geriatrie LFUK Bratislava

MUDr. Zelinková

MUDr. Zuzana Zelinková

Vzdelanie:

 • 1998: Ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
 • 2001: Atestácia prvého stupňa v odbore vnútorné choroby
 • 2002: Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, Bratislava. Obhajoba dizertačnej práce na tému „Dynamické sledovanie cytokínov pri vybraných ochoreniach pečene a gastrointestinálneho traktu“, udelenie titulu PhD v odbore vnútorné choroby
 • 2011: Atestácia v odbore gastroenterológia so zápisom do Registra Medicínskych Odborníkov Holandskej Kráľovskej Spoločnosti pre rozvoj medicíny (Medisch Specialisten Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst)
 • 2012: Erasmuc Medical Center, Rotterdam, Holandsko. Obhajoba dizertačnej práce na tému „On reproduction and other gender- and sex-related issues in inflammatory bowel disease“, udelenie titulu PhD.
 • 2013: Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, Bratislava; udelenie titulu docent

Odborná prax:

 • 1998 - 2002: III. Interná klinika Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
 • 2000 - 2001: Département d´Hépato-Gastro-Entérologie, Centre Hospitalier Universitaire Montpellier, Francúzsko
 • 2005: Department of Internal Medicine, Academic Medical Center, Amsterdam, Holandsko
 • 2003 - 2006: Department of Gastroenterology and Hepatology; Laboratory of Experimental Internal Medicine, Academic Medical Center, Amsterdam, Holandsko
 • 2006 - 2007: Department of Internal Medicine, IKAZIA Ziekenhuis, Rotterdam, Holandsko.
 • 2007 - 2011: Department of gastroenterology&hepatology, Erasmus Medical Center, Rotterdam, Holandsko.
 • 2012 - 2014: V. Interná klinika LF UK a UN Bratislava

MUDr. Tomáš Zamborský

MUDr. Tomáš Zamborský

Vzdelanie:

 • 2006: ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského
 • 2009: atestačná skúška Spoločný internistický kmeň
 • 2012: Atestačná skúška v špecializácii gastroenterológia

Odborná prax:

 • 2010: gastroenterologická klinika Erasmus Medical Center, Rotterdam, Holandsko, (stáž)
 • 2012: endoskopické oddelnie, Národný onkologický ústav Bratislava (stáž)
 • 2006-2016: Gastroenterologická klinika SZU, UN BA Petržalka
 • 2013 - 2015: neštátne gastroentero-hepatologické centrum THALION
 • 2016 - súčasnosť: Nemocnica sv. Michala v Bratisdlave, gastroenterologické oddelenie
 • 2016 - súčasnosť: neštátne gastroneterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum

MUDr. Andrea Fojtová

MUDr. Andrea Fojtová

Vzdelanie:

 •  1997: ukončenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 • 2001: atestácia z Vnútorného lekárstva I.stupňa
 • 2012: špecializačná skúška z Gastroenterológie
 • 2013: atestácia z Klinické výživy a intenzivní metabolické péče v ČR

Odborná prax:

 • 1997-1999- OUM, UN BA Petržalka
 • 2000- 2003- Geriatrické oddelenie, UN BA Petržalka
 • 2003- Gastroenterologická klinika, SZU, UN BA Petržalka
 • 2011- Stredisko domácej parenterálnej výživy
 • 2012 - Stredisko domácej parenterálnej výživy, UN Bratislava
 • 2011 – 2015 - neštátne gastroentero-hepatologické centrum THALION
 • 2015 - súčastnosť: neštátne gastroneterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum

Čo hovoria klienti

Dlho som nevedela čo mi je. Pomoc som našla až v IBD centre, ďakujem

Hana, Žilina

Prístup personálu je vysoko profesionálny. Ochotne mi zodpovedali všetky moje otázky!

Marek, Bratislava

PrihlásenieDiagnostický formulár

Vyplňte zdarma náš
diagnostický online formulár.
Naši lekári posúdia Váš stav
za niekoľko hodín, následne
Vás budeme obratom
kontaktovať.

Virtuálna prehliadka

Novinky v centre

Časté otázky našich pacientov

 • Musím mať výmenný lístok od praktického lekára?
 • Kedy budú výsledky zo vzoriek alebo odberov?
 • Ako sa pripraviť na konkrétne vyšetrenie?

Viac informácií

Desatoro nášho IBD centra

Prečitajte si o zásadách, ktoré uplatňujeme pri prístupe k starostlivosti o pacientov nášho IBD centra.

Viac informácií


Naši partneri