Špičkové vybavenie

Špičkové vybavenie

Príjemné nové prostredie, kvalita, moderný dizajn centra, špičkové vybavenie a vysoké odborné know-how.

Dlhodobé skúsenosti

Dlhodobé skúsenosti

Naše centrum pre liečbu chronických nešpecifických zápalov čreva vzniklo medzi prvými v strednej európe.

Efektívna diagnostika

Efektívna diagnostika

Vyplňte bezplatne náš diagnostický formulár, po jeho odoslaní a analýze Vás budeme spätne kontaktovať.

 

Organizácia starostlivosti o pacienta

 • Call centrum
 • Samozrejmosťou je objednávanie na termín kontrolnej konzultácie, sonografie a endoskopie telefonicky alebo elektronicky priamo cez web
 • V prípade krátkych otázok možnosť konzultácie e-mailom a telefonicky
 • Urgentné konzultácie

Medicínske aspekty starostlivosti

Medicínska starostlivosť v našom IBD centre vychádza zo základnej filozofie, že jej hlavným cieľom je dosiahnuť dlhodobo udržateľnú dobrú kvalitu života. Pri tom vychádzame z nasledujúceho:

 1. Individuálny prístup so zohľadnením momentálnej životnej situácie, v ktorej sa nachádzate. IBD je ochorením na celý život a sprevádza človeka všetkými dôležitými životnými udalosťami, ako je založenie rodiny, štúdium, práca, cestovanie, venovanie sa rôznym záľubám. Všetky tieto životné zmeny môžu ovplyvniť priebeh ochorenia, ale aj naopak, samotné ochorenie môže mať na tieto udalosti negatívny vplyv. Na zvládnutie týchto situácií, bez výraznejšieho vplyvu na ochorenie, máme v našom centre špecializované poradenstvo pre IBD pacientov (tak mužov ako ženy), ktorí si chcú založiť rodinu a pre tehotné pacientky. Rovnako poskytujeme poradenstvo pri cestovaní do zahraničia, pri dlhodobom vycestovaní odporúčame starostlivosť na kontaktnom pracovisku v zahraničí. Samozrejmou súčasťou starostlivosti je poradenstvo s ohľadom na špeciálne pracovné zaradenia, ktoré môžu byť pri IBD rizikové.
 2. Kontinuálna starostlivosť - IBD je ochorenie s chronickými priebehom s momentami vzplanutia, kedy je potrebné rýchle nasadenie liečby. V takýchto okamihoch je dôležité, aby lekár, ktorý o liečbe v momente vzplanutia musí rozhodnúť mal s takouto liečbou rozsiahle skúsenosti a bol do detailu informovaný o predošlom priebehu ochorenia. Preto je v našom IBD centre samozrejmosťou tímová práca lekárov a sestier, z ktorých každý má so starostlivosťou o IBD pacientov skúsenosti a ktorí si profesionálne odovzdávajú informácie o Vašom zdravotnom stave.
 3. Multidisciplinárna starostlivosť - O pacientov s IBD sa síce každodenne stará gastroenterológ, tento sa však pri rozhodovaní o ďalšej liečbe opiera o informácie a názory iných špecialistov, osobitne chirurgov, radiológov, patológov a podľa situácie aj ďalších. Naši gastroenterológovia s týmito špecialistami z iných odborov úzko spolupracujú, a všetky kľúčové rozhodnutie o Vašej liečbe, ktoré Vám predkladajú sú najprv podrobené detailnej diskusii s kolegami týchto špecializácií.

Samozrejmosťou je špičkové vybavenie endoskopickými prístrojmi, základ je kladený na čo najmenej invazívne vyšetrovanie s uprednostňovaním sonografického sledovania vo všetkých situáciách, kde je to medicínsky zodpovedné.

Liečebné postupy

 • konvenčné (imunosupresívna, biologická liečba) aj nekonvečné
 • lieky vo vývoji (štúdie) – pre pacientov, u ktorých zlyháva klasická liečba

Výskum

Ako už bolo spomínané vyššie prehnaná zápalová reakcia, ktorá spôsobuje poškodenie tráviaceho traktu sa dlhodobo udržuje doteraz nie objasneným spôsobom a ochorenie (zatiaľ) nie je možné vyliečiť, hoci vďaka účinnej liečbe je možné dosiahnuť dlhodobé potlačenie tohto zápalu. Navyše, nie každý liek používaný na utlmenie tejto zápalovej reakcie, funguje rovnako dobre u každého pacienta. Preto sa v súčasnosti výskum zameriava na pochopenie príčin a spôsobu vzniku IBD s cieľom vyvinúť nové, účinnejšie liečebné postupy. Ďalšou dôležitou oblasťou výskumu je pochopenie, akým spôsobom v súčasnosti používané lieku účinkujú, a u koho je možno predpokladať dobrý účinok a u koho, naopak, je použitie lieku rizikové pre náchylnosť na vznik nežiadúcich účinkov. Osobitná časť výskumu sa venuje neinvazívnemu (t.j. bez použitia endoskopie) hodnoteniu aktivity ochorenia a sledovania jeho priebehu.

U nás realizujeme výskum zameraný na tieto výskumné línie s cieľom zlepšiť kvalitu života IBD pacientov vo všeobecnosti a zlepšiť starostlivosť o pacientov v našom centre.

Čo hovoria klienti

Prístup personálu je vysoko profesionálny. Ochotne mi zodpovedali všetky moje otázky!

Marek, Bratislava

Dlho som nevedela čo mi je. Pomoc som našla až v IBD centre, ďakujem

Hana, Žilina

PrihlásenieDiagnostický formulár

Vyplňte zdarma náš
diagnostický online formulár.
Naši lekári posúdia Váš stav
za niekoľko hodín, následne
Vás budeme obratom
kontaktovať.

Virtuálna prehliadka

Novinky v centre

Časté otázky našich pacientov

 • Musím mať výmenný lístok od praktického lekára?
 • Kedy budú výsledky zo vzoriek alebo odberov?
 • Ako sa pripraviť na konkrétne vyšetrenie?

Viac informácií

Desatoro nášho IBD centra

Prečitajte si o zásadách, ktoré uplatňujeme pri prístupe k starostlivosti o pacientov nášho IBD centra.

Viac informácií


Naši partneri